ماشین صنعت ملک

شرکت ماشین صنعت ملک، نماینده رسمی و انحصاری گروه SORMA در ایران، مشاور و مجری مجتمع های سورت و بسته بندی محصولات باغی و کشاورزی می باشد.
این شرکت بنا به تجربه خود و نیز همکاری با شرکتهای صاحب نام دنیا، طرحهای خود را به صورت اختصاصی برای هر پروژه، در جهت حداکثر بهره وری و حداقل هزینه های ثابت و نیروی کار، طراحی می کند.

ماشينهاي بسته بندي محصولات باغي و کشاورزي

خطوط سورت ميوه و صيفي جات