قسمتهای ورودی ، شستشو

اولین قسمت از خط سورتینگ، قسمت ورودی و دریافت کننده میوه می باشد. پس از این قسمت مجموعه دستگاههای شستشو با شوینده های شیمیایی مجاز و آب، واکس و تونل خشک کن میوه برای سایز بندی توسط سایزر الکترونیک آماده می شود


 

ورودی - تخلیه

.شرکت Sorma برای به دست آوردن حداکثر میزان سرعت و راندمان کاری، سیستمهای اتوماتیک تخلیه جعبه متفاوتی را برای انواع میوه ارائه می کند


 

دیپالتایزر

دستگاه دیپالتایزر برای تخلیه پالت و انتقال سبد ها به ورودی خط سورتینگ
قابلیت چرخش 180 درجه و تخلیه دو پالت


 

برس، شستشو، واکس

برای اطمینان از زیبایی و نیز حفظ کیفیت میوه تا زمان مصرف توسط مشتری، شرکت سورما سیستمهای متفاوت برس، شستشو، واکس و تونل خشک کن متناسب با نوع میوه را فراهم می کند